AMD Kamnik
POMOČ NA CESTI 1987

Novice

Objavil/a: Iztok Čebašek, petek, 2. marec 2018, ogledov: 1511

V AMD Kamnik se lahko pohvalimo z še enim zelo uspešnim letom delovanja

Člani Avto-moto društva Kamnik smo se včeraj popoldne v gostilni Pri planinskem orlu zbrali na rednem zboru članstva, na katerem smo pregledali delo minulega leta, si zadali naloge za letošnje lete ter obenem razrešili staro in potrdili novo vodstvo svojega društva.

Avto-moto društvo Kamnik, ki mu je pred dobrimi štirimi leti grozila celo ukinitev, nakar je z novim vodstvom doživelo pravi preporod in precejšnje, domala rekordno povečanje članstva, ima za seboj še eno  plodno leto delovanja, v katerim je članom in članicam enega izmed najštevilčnejših kamniških društev, uspelo uspešno izpeljati številne projekte in dejavnosti.

Zadovoljstvo nad opravljenim delom je v svojem poročilu izrazil tudi predsednik društva Vlado Korošec, ki je, med drugim, dejal, da so lahko na delo in dosežke društva, ne le v minulem letu, ampak v zadnjih štirih letih, lahko upravičeno ponosni.

Da je temu res tako, je s svojim poročilom potrdil tudi sekretar društva Jelenko Milić, ki je zbranim članom in članicam predstavil izvedene dejavnosti v minulem letu.

Le-te so bile v grobem razdeljene nekako na tri sklope, in sicer na promocijo in celostno podobo društva in članstva, ki se je tudi lani javnosti predstavilo na različne načine, preventivne, športne, humanitarne in druge prireditve, ki se jih je tekom leta zvrstilo kar precej, ter na skrb za objekt,  prostore in premoženje društva AMD Kamnik.

Društvo posluje s presežkom prihodkov nad odhodki, pri čemer je potrebno poudariti, da člani društva s prostovoljnim delom ustvarijo kar 80% vseh prihodkov društva.

Povsem brez zadrege bi lahko rekli, da je postala kamniško Avto-moto društvo, predvsem pa njegovi člani, v zadnjih štirih letih domala nepogrešljiv del kamniškega prireditvenega utripa in številnih kamniških prireditev, pa naj gre za prireditve in projekte cestno-preventivnega značaja, ali za dobrodošlo pomoč pri organizaciji in varovanju številnih prireditev na Kamniškem, kar ni ostalo neopaženo.

V imenu Občine Kamnik in občanov se je AMD Kamnik zahvalil tudi podžupan Matej Slapar, ki je pohvalil prizadevnost članov društva, še posebej pa skrb in zavzetost pri organizaciji in varovanju številnih prireditev, za kar se jim je zahvalil tako v imenu občine, kot tudi občanov.

Številne pohvale na račun dela AMD Kamnik, še posebej glede zavidljivega povečevanja članstva, pa so izrazili tudi gostje iz drugih, prijateljskih avto-moto društev iz bližnje in daljne okolice.

Tokratni zbor članstva je bil, kot je letos izgleda moderno, obarvan tudi volilno, saj je staremu vodstvu potekel štiriletni mandat. Zbor članstva je zato staro vodstvo in organe društva razrešil, obenem pa potrdil tudi imenovanje novega.

Volitve, ki so potekale predvsem v znamenju želje, da obstoječe vodstvo še naprej nadaljuje z dobrim delom, niso prinesle večjih sprememb, saj predsednik in sekretar društva še naprej ostajata Vladimir Korošec in Jelenko Milič, medtem ko se je upravni odbor društva, v dobrobit še boljšega in še preglednejšega dela društva, povečal na enajst članov.

Program dela Avto-moto društva Kamnik v letu 2018 se, nekako v slogu rekla, ne popravljaj nečesa kar dela dobro, ne prinaša kakih večjih novosti, saj se bo novo vodstvo in članstvo tudi v letošnjem letu posvečalo predvsem utečenim dejavnostim, ki jim bo dodanih še nekaj novih, večjo pozornost pa nameravajo v društvu posvetiti, ne le delu, ampak tudi družabnemu povezovanju članstva članstva, medsebojnemu spoznavanju in druženju, kar bo še bolj pripomoglo k povezovalnemu društvenemu duhu, ki ga ne gradi zgolj resno delo, ampak tudi zabava in nekoliko bolj sproščene družabne aktivnosti, skupne ekskurzije in izobraževalni izleti.

Skratka, društvo AMD Kamnik ima za seboj še eno uspešno leto delovanja, obenem pa tudi novo/staro vodstvo, zato smo lahko prepričani, da je dobro delo in delovanje društva zagotovljeno tudi v prihodnje, število njegovih članov pa se bo še naprej povečevalo, kajti članstvo v Avto-moto društvu Kamnik in Avto-moto zvezi Slovenije, kot krovni organizaciji, ne le zabavno druženje ob aktivnostih in delu, ampak tudi številne praktične ugodnosti.

Zapisal: Iztok Čebašek
POROČILO
O DELU DRUŠTVA

OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Poleg osnovnega poslanstva AMZS in AMD, 24 urna pomoč članom na cesti, aktivnosti AMD-Kamnik v letu 2017 lahko razvrstimo v tri sklope: 
  • Celostna podoba društva in članstvo 
  • Športne, humanitarne, preventivne in druge prireditve 
  • Objekt AMD 
Celostna podoba društva in članstvo

Tudi v preteklem letu smo predstavili delovanja društva širšemu delu javnosti prek  javnih medijev, ob neposrednih dogodkih in prireditvah, kjer smo sodelovali in preko spletnih omrežij. Za aktivne člane društva so bile nabavljene in dane v osebno zadolžitev enobarvne odsevne jakne z logotipom AMD Kamnik, ki jih člani društva nosijo na prireditvah in dogodkih, kjer predstavljajo AMD Kamnik. Če k temu dodamo predstavitev društva na spomladanskem in jesenskem sejmu v Komendi, ki ga je v treh dneh obiskalo več deset tisoč obiskovalcev,   lahko ugotovimo, da AMD Kamnik sodi med društva, ki so bila tudi v letu 2017 najbolj prepoznavna na območju Kamnika in Komende. Vzporedno so potekale tudi aktivnosti za vzpostavitev stika s članstvom in pridobivanju novih članov. V lanskem letu smo navezali nekaj stikov  z drugimi društvi AMD in se dogovorili za sodelovanje. Na povabilo vodstva tamkajšnjega AMD smo obiskali Dravograd. Izmenjali smo izkušnje pri delovanju društev, izvedli skupni planinski pohod in se dogovorili za nadaljevanje sodelovanja tudi v bodoče. V  preteklem letu smo pridobili  določeno število novih članov in se uvrščamo med društva,  ki uspevajo ne samo obdržati obstoječe članstvo, ampak ga celo povečati.  

Športne, humanitarne, preventivne in druge prireditve

Na začetku leta smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi tradicionalne športne prireditve ZIMSKA LIGA - tek na Sv. Primoža. Prireditve se je udeležilo okoli 90 tekmovalcev.  V prvi polovici leta smo organizirali izbirno tekmovanje mladih kolesarjev v OŠ Šmartno v Tuhinju. Z izbrano ekipo smo sodelovali na kolesarskem tekmovanju v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem.  Člani društva smo sodelovali na dobrodelni prireditvi »TEČEM DA POMAGAM« v Volčjem potoku, ki jo je organiziral LIONS klub iz Kamnika. Sredstva zbrana na prireditvi so bila namenjena slepim in slabovidnim osebam in nabavi invalidnih pripomočkov.  Med humanitarne aktivnosti društva vsekakor sodita donaciji OŠ Stranje za nabavo glasbenih inštrumentov in TD Komenda pri Miklavževi obdaritvi otrok. Na področju preventive v cestnem prometu velja izpostaviti izvedbo projekta »DRUŽINSKA URA«, ki ga je organiziralo društvo v času Dneva narodnih noš v Kamniku, v sodelovanju s predstavniki AMZS. Sodelovali smo tudi pri projektu »TEDEN MOBILNOSTI«, ki ga je organiziral Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu občine Kamnik. Skupaj s SPV smo izvajali preventivne aktivnosti ob začetku šolskega leta s ciljem, da se zagotovi varnost šolskih otrok v prvem tednu ob začetku novega šolskega leta. Sodelovali smo tudi pri organizaciji in izvedbi mednarodne športne prireditve EVROPSKO PRVENSTVO V GORSKIH TEKIH. Sodelovanje večjega števila članov AMD Kamnik na tej športni prireditvi, predvsem pri urejanju prometa na tekmovalni progi  je nedvomno pripomoglo, da se prireditev izvede uspešno in varno. Za člane društva smo organizirali nočni pohod v Tamar, sodelovali smo tudi pri organizaciji prednovoletnega izleta v Zagreb.   

Objekt AMD:

Redno in kvalitetno vzdrževanje objekta AMD Kamnik je pripomoglo, da v preteklem letu ni bilo potrebno izvajati večjih gradbenih posegov.  Izvedli smo redni letni servis protipožarnih aparatov in temeljit servis peči in napeljave centralnega ogrevanja. V nekaterih prostorih so bila izvedena nujna vzdrževalna (sliko-pleskarska) dela..   

Zaključek:

Člani AMD-Kamnik smo v tudi letu 2017 vložili ogromno truda, da se društvo uveljavi v lokalnem okolju. Uspelo nam je zaustaviti trend upadanja članstva, poleg tega pa  pridobiti precejšnje število novih članov, kar  se še nadaljuje. Na področju preventive sta tako družinska ura kot teden mobilnosti imela izjemen odmev med obiskovalci pa tudi v medijih. Nazadnje lahko z veseljem rečemo, da smo realizirali vse zastavljene cilje in zagotovili podlago za uspešno delo tudi v letu 2018.   

Poročilo je pripravil: Jelenko Milić, sekretar AMD Kamnik


Objavite vsebino na Facebook-u

Če vam je vsebina všeč, jo »všečkajte« ali objavite na FaceBook-u.

Izberite arhiv

2023 (6)2022 (15)2021 (17)2020 (15)2019 (6)2018 (7)2017 (9)2016 (21)2015 (31)2014 (9)2013 (1)
KONTAKT

AMD Kamnik
Trg svobode 6
SI-1241 Kamnik

Telefon: (01) 8391 320
E-pošta: info@amd-kamnik.si

DELOVNI ČAS


Pisarna za člane AMD Kamnika je odprta ob sredah: od 11:00 - 12.30