AMD Kamnik
POMOČ NA CESTI 1987

Novice

Objavil/a: Matjaž Šerkezi, sobota, 23. maj 2015, ogledov: 2003

Slavnostna akademija ob 70. letnici Avto-moto društva Kamnik

"Veliko ljubezni je potrebno, da ohraniš organizacijo s tako častitljivo obletnico kot je to uspelo Avto-moto društvu Kamnik in uspeš ohraniti tradicijo in biti v koraku s časom celih 70 let. In za vsako ljubeznijo se skriva iskren odnos, veliko usklajevanja in dobre volje ..." je ob predaji jubilejne listine z besedami prisotne pozdravil generalni sekretar AMZS Robert Štaba.

Akademije se je udeležilo preko 80 članov AMD Kamnik, prisotne je pozdravil podžupan Občine Kamnik Matej Slapar: »Velika zahvala društvu za to, kar delate in s svojim prostovoljnim časom skrbite, da se stanje na naših cestah izboljšuje. To se marsikomu danes, v časih ko smo priča boju za dobiček in boju za čas, zdi neracionalno, a vi to delate s srcem in dušo. Za to hvala. Hvala tudi novemu vodstvu, predsedniku Avto-moto društva Kamnik Vladimirju Korošcu, ki ekipo s svojo zagnanostjo drži skupaj. Občina Kamnik si želi, da boste svoje delo opravljali še naprej tako uspešno in pogumno še nadaljnjih 70 let.«

20150523-amd_kamnik-slavnostna_akademija-001

Predsednik društva Vladimir Korošec je na kratko povzel zgodovino delovanja društva in med drugim izpostavil: Pred natanko 70 leti, na dan 15. decembra leta 1945, je v gostinskem lokalu »pri nebeškem očetu« na Maistrovi ulici v Kamniku, potekal ustanovni zbor » avtomobilistično motociklističnega društva«, predhodnika današnjega avto moto društva Kamnik, ki se ga je udeležilo 78 ustanoviteljev, večina ljubiteljev in simpatizerjev motociklističnega športa. Za prvega predsednika novoustanovljenega društva je bil izvoljen Stane Aparnik. Program delovanja društva je bil usmerjen k razvijanju avto moto športa in vzgoji bodočih voznikov motornih vozil. V letu 1946 je društvo organiziralo prve motociklistične dirke, dve leti po ustanovitvi pa je društvo izvedlo že prve tečaje za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. V naslednjem letu je pričelo z usposabljanjem kandidatov tudi s praktično vožnjo in nato vsako leto izšolalo cca. 300 novih voznikov. V nadaljevanju je AMD Kamnik izpeljalo več različnih vrst cestno hitrostnih dirk, avto krosov, rallyjev. Z razširitvijo voznega parka je društvo izšolalo veliko število voznikov motornih vozil različnih kategorij ( v najbolj aktivnem obdobju poučevanja kandidatov za voznike, je AMD imelo celo 12 osebnih vozil za praktično poučevanje bodočih voznikov). Poleg navedenega pa je AMD že kmalu pričelo z izvajanjem nekaterih oblik preventivne dejavnosti, saj se je število udeležencev motornih vozil v prometu vsako leto povečevalo, hkrati pa se je slabšala tudi prometna varnost. Tako se je prvotnima razvoju avto moto športa in vzgoji bodočih voznikov pridružila še preventivna dejavnost, ki je sčasoma postala prevladujoča smer društvenih aktivnosti.

20150523-amd_kamnik-slavnostna_akademija-006 20150523-amd_kamnik-slavnostna_akademija-002

Društvo je v času svojega delovanja domovalo na različnih lokacijah, nazadnje pa je kupilo prostore na Trgu svobode 6 v Kamniku, kjer je še danes sedež društva. Kljub temu, da se je postopoma zmanjševalo število članov, da je aktivnost članstva z leti zaradi različnih razlogov in okoliščin upadala, da je delo društva zadnjih nekaj let praktično zamrlo, in je bilo še lani jeseni tik pred tem, da bo, kljub dolgoletni tradiciji, prenehalo z delovanjem in odšlo v pozabo kamniške zgodovine, je na tem mestu potrebno še enkrat izreči vse spoštovanje in zahvalo bivšemu vodstvu in organom društva, da so ohranili vse imetje in finančno pozitivno bilanco AMD Kamnik vse do predaje poslov novi ekipi v oktobru 2014. Ugotovitve novih organov in vodstva društva so bile, da kljub dejstvu, da je v društvo vključenih preko 500 članov, je že nekaj časa znano dejstvo, da je aktivnost na zelo nizki stopnji. Večina članstva je pasivna in praktično nima nobenega vpogleda v aktivnosti društva, članstvo je zgolj formalno predvsem zaradi določenih ugodnosti, ki jih imajo. Želja in namen novega vodstva AMD Kamnik je bila zato v prvi vrsti ta, da se članstvo ponovno aktivira, da delovanje društva ponovno zaživi vsaj v takšni meri, kot je bilo to že v preteklosti. Za dosego tega cilja je novo vodstvo društva ob nastopu svojega mandata predstavilo kratkoročni program dela, katerega osnovni namen je ponovna oživitev dejavnosti društva.

20150523-amd_kamnik-slavnostna_akademija-010

Naša vizija je ponovno aktiviranje članstva, okrepitev združevanja ljudi s skupnimi interesi, izboljšanje društvenega življenja in medsebojnih stikov s ciljem, da društvo ponovno zaživi v polni meri. Z organizacijo različnih prireditev in akcij smo odločeni nadaljevati bogato tradicijo društva, posebno pozornost pa nameniti preventivnemu delovanju na področju varnosti v prometu. Pri našem delu bomo spoštovali temeljne vrednote, ki nas družijo ( zaupanje, spoštovanje, poštenost, delavnost, pravičnost, lojalnost, častnost ) in pomenijo garancijo za uresničitev osnovnega poslanstva društva.

20150523-amd_kamnik-slavnostna_akademija-004

Naj naštejem nekatere konkretne aktivnosti, ki jih je društvo pod sedanjim vodstvom v tem kratkem šestmesečnem obdobju že realiziralo oziroma so v fazi realizacije:

  • pristopili smo k realizaciji vzpostavitve domače spletne strani društva in odprtju profila na družabnih omrežjih, pridobili že večje število elektronskih naslovov članov in na ta način vzpostavili sodoben elektronski način medsebojnega informiranja in komuniciranja članstva in posredno tudi seznanjanja širše javnosti z delovanjem društva. Prav vzpostavitev spletne strani in elektronskega komuniciranja sta po oceni vodstva lahko odločilna momenta za aktivnejšo vlogo članstva v društvu, predvsem pa pri pridobivanju novih, zlasti mlajših članov, kar je nujno za kvalitetnejše delo tudi v prihodnosti;
  • vzpostavili smo tesnejše stike s članstvom AMD Kamnik preko neposrednega in stalnega obveščanja vseh članov o delovanju društva, o posameznih aktivnostih, o izvedbi posameznih akcij, ki potekajo v okviru društva ali pod okriljem AMZS, o novostih v samem društvu, posameznih oblikah pomoči, ki jo lahko prejme vsak član društva, o novostih na področju varnosti prometa, o novi zakonodaji na področjih, ki so v interesu članstva, o dodatnih ugodnostih za člane in podobno ( naj omenim, da smo organizirali nočni pohod članov v dolino Tamar, ki je bil dobro obiskan in da bo takšnih druženj še nekaj). Poleg navedenega smo izdelali nov logotip društva, sprejeli nov temeljni akt društva in izoblikovali celostno podobo društva ter s tem zagotovili njegovo večjo prepoznavnost;
  • intenzivno potekajo aktivnosti novega vodstva pri zagotavljanju dodatnih ugodnosti za člane društva, predvsem v obliki najrazličnejših olajšav ali popustov pri koriščenju uslug obrtnikov in trgovcev na področju posameznih storitev, ki so povezana s prevoznimi sredstvi ( avtomehaniki, vulkanizerji, trgovci z avto materialom, serviserji, gostinci...). V zvezi s tem smo sklenili že kar nekaj pogodb o nudenju popusta članom AMD Kamnik, konkretni podatki pa so objavljeni na naši spletni strani. Te aktivnosti so namenjene predvsem ohranjanju članstva in pridobivanju novega članstva.. Na jesenskem sejmu v Komendi bomo postavili stojnico s propagandnim materialom AMD in AMZS in tako v treh dneh poskušali pridobiti čim več novih članov. Naš cilj je, da bo vsak član in bodoči član jasno vedel , zakaj se zares splača biti član AMD Kamnik;
  • obnavljamo in poglabljamo sodelovanje z avto moto društvi, s katerimi je že potekalo sodelovanje ter vzpostavljamo sodelovanje z novimi sorodnimi društvi in združenji tako doma, kot tudi v tujini ( ravno v tem času poteka sodelovanje na tridnevni reviji starodobnikov, ki poteka na območju več lokalnih skupnosti in na kateri sodeluje tudi več kot deset članov AMD Kamnik). Med drugim so naši člani sodelovali pri organizaciji in izvedbi spomladanskega sejma v Komendi in slednje se bo ponovilo tudi na jesenskem sejmu. V mesecu juniju bodo naši člani sodelovali pri izvedbi 4 urne dirke motorjev do 49 cm za veliko nagrado Kamnika;
  • seveda pa imamo v letu 2015 v programu tudi vrsto aktivnosti na preventivnem področju, kot so sodelovanje pri organizaciji varovanja otrok na poti v šolo in iz šole, organizacijo predavanj s področja preventive v prometu in izobraževanje mentorjev v šolah, sodelovanje pri opravljanju kolesarskih izpitov na OŠ, sodelovanje pri izvedbi in organizaciji nekaterih športnih prireditev, organiziranje udeležbe članov in drugih zainteresiranih na izobraževanju šole varne vožnje na poligonu na Vranskem, izvedba družinske ure pod okriljem AMZS ( v zvezi s slednjim naj povem, da bo prireditev realizirana v mesecu septembru), prijavili pa smo se s posameznimi projekti tudi na razpise za finančna sredstva tako na lokalnem nivoju kot na razpise AMZS;
  • ne nazadnje pa je potrebno omeniti tudi dejstvo, da moramo s prostori društva ravnati kot dober gospodar, izvesti nujna sanacijska dela na in v objektu ter vzdrževati vse prostore v uporabnem stanju, za kar so seveda potrebna finančna sredstva. Da bi to lahko realizirali, smo s trudom in vztrajnostjo že oddali v najem nekaj prostorov in tako uspeli pridobiti dodatni vir sredstev za najbolj nujna dela ter redno vzdrževanje nepremičnin društva.

20150523-amd_kamnik-slavnostna_akademija-007

Spoštovani, prepričan sem, da je bila odločitev novega vodstva, da oživi delovanje društva pravilna, da so bile ideje realne, uresničljive, in so bili prvi koraki tisti pravi, da rezultati dosedanjega trdega dela kažejo, da smo na pravi poti in da smo lahko ponosni, da smo v tako kratkem času dosegli viden pozitivni premik. Lahko odkrito povem, da se vsaj po mnenju vseh akterjev te preobrazbe, uresničuje naš lep pregovor, da kjer je volja, je tudi pot. Prav zaradi tega verjamemo, da ves trud ni bil zaman, da se z dobro voljo in pozitivno energijo lahko dosega želene rezultate in nas tako ni strah za prihodnost društva.

20150523-amd_kamnik-slavnostna_akademija-008

Pozdravljamo pozitiven odziv občine Kamnik in tudi AMZS na naše predloge in pobude ter se zahvaljujemo za ponujeno pomoč in izrečeno podporo, tudi konkretno finančno podporo, v upanju, da bomo v prihodnje medsebojno sodelovanje še poglobili. Zahvala tudi vodstvu PP Kamnik, ki se je hitro odzvalo in izkazalo pripravljenost za tesno sodelovanje predvsem pri preventivnih akcijah za dvig ravni prometne varnosti, saj se zaveda, da bomo skupaj na tem področju lažje dosegli zastavljene cilje.

20150523-amd_kamnik-slavnostna_akademija-009

Dovolite mi, da se na koncu v svojem imenu, imenu vodstva in organov AMD Kamnik iskreno zahvalim vsem, ki so tako ali drugače soustvarjali zares bogato zgodovino tega društva, ki so imeli dovolj volje, poguma, zanosa, moči in želje, da so svoj prosti čas usmerili v tisto, v kar so verjeli in so bili ves čas prepričani, da bodo rezultate njihovega dela znali ceniti in spoštovati tudi bodoči rodovi.

20150523-amd_kamnik-slavnostna_akademija-011

Prireditev je bila kulturno popestrena s petjem Branke Božič in plesnimi ritmi Plesnega kluba ŠinŠin, za vezno besedo pa je poskrbela Barbara Božič.

Besedilo in fotografije: Matjaž Šerkezi Objavite vsebino na Facebook-u

Če vam je vsebina všeč, jo »všečkajte« ali objavite na FaceBook-u.

Izberite arhiv

2021 (17)2020 (15)2019 (6)2018 (7)2017 (9)2016 (21)2015 (31)2014 (9)2013 (1)
KONTAKT

AMD Kamnik
Trg svobode 6
SI-1241 Kamnik

Telefon: (01) 8391 320
E-pošta: info@amd-kamnik.si

DELOVNI ČAS


Pisarna za člane AMD Kamnika je odprta ob sredah: od 11:00 - 12.30