AMD Kamnik

Objavil/a: Matjaž Šerkezi, torek, 1. september 2015

Prometno-preventivna akcija »Za varno pot v šolo«

V času med 1. 9. 2015 in 11. 9. 2015 poteka prometno-preventivna akcija »Za varno pot v šolo« ob začetku šolskega leta. V zadnjih letih se je uveljavila kot skupna akcija vrste sodelujočih, šol, policije, lokalnih skupnosti, svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, združenj šoferjev in avtomehanikov, AMD, društev upokojencev, zavarovalnic in drugih podjetij in ne nazadnje staršev otrok ter prostovoljcev. Začetki šolskega leta so nevarni, saj so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani. Še posebej aktivno pri projektu sodelujejo člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik in Komenda.
V občini Kamnik in Komenda bo tudi v letošnjem šolskem letu 2015/2016 sodelovalo več prostovoljcev, ki bodo skrbeli za varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Vsem prostovoljcem se zahvaljujemo za njihov trud in požrtvovalnost, saj s svojo prisotnostjo v cestnem prometu, veliko pripomorejo k večji varnosti otrok.

VOZNIKE OPOZARJAMO NA PRISOTNOST OTROK V PROMETU, TER NA NEVARNOSTI, KOT SO PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH IN OB VOZIŠČU. ŠE POSEBEJ PA OPOZARJAMO NA HITROST VOŽNJE, ZLASTI V BLIŽINI ŠOL OZIROMA MEST, KJER OTROCI PREČKAJO VOZIŠČE, HODIJO OB CESTI. PROSIMO, DA VOZNIKI UPOŠTEVAJO CESTNO PROMETNE PREDPISE TER NAVODILA PROSTOVOLJCEV.

Poleg tega bi za večjo varnost naših otrok priporočili tudi naslednje:

Staršem
Da te in prihodnje dni čim več časa namenite prometno varnostni vzgoji otrok in kar je zelo pomembno neposredno v prometu, da preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, kar pa ne, da jih o tem poučite in opozorite na nevarnosti in predvsem na to, kaj je prav in kaj ne. In to ne samo na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri tem pa ne pozabite: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ LASTEN VZGLED!

Da pri prevozu otrok le-te dosledno zavarujete z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažate zavarovane v ustreznih sedežih, predvsem pa da jih ne vozite na prednjih sedežih, razen če to dopušča zakonodaja. Tudi sami se v vozilu vedno pripnite!

Voznikom
Da so v prometu pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivosti in, da temu prilagodijo tudi način svoje vožnje. Še posebej je potrebno biti pozoren v bližini vrtcev in šol ter tam, kjer se morebiti igrajo otroci - ulice, parkirišča in podobno.

Vsem prvošolčkom, njihovim staršem in seveda tudi preostalim udeležencem v cestnem prometu želim srečno in varno pot v šolo, voznike pa še posebej opozarjam na previdnost in strpnost v prometu.

Besedilo: vodstvo in policisti Policijske postaje Kamnik

Vir: Občina Kamnik 

http://www.amd-kamnik.si/novice.php?pid=24 21. 01. 2022